ADR szaktanfolyam

ADR

Ez a képesítés elsősorban a közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez (89/1988. (XII. 21.) Mt. rendelet) veszélyes árú közúti szállításához szükséges. Az a személy vezetheti a járművet, aki a megfelelő, érvényes vezetői engedély mellett szakvizsgát tett és erről igazolással (okmánnyal) rendelkezik.

Az ADR képzés célja

A veszélyes áru szállító gépkocsivezető képzés célja, hogy a résztvevőkben tudatosítsa azokat a veszélyeket, amelyek a veszélyes áruk közúti szállítása során keletkeznek. Az ADR tanfolyam során meg kell szerezniük azokat az alapvető ismereteket, amelyekkel a baleset bekövetkezésének veszélyét minimálisra csökkenthetik, illetve baleset bekövetkezése esetén annak hatásait saját magukra, a közbiztonságra és a környezetre nézve minimalizálhatják.

TanfolyamdíjakA képesítés megszerezhető

A veszélyes áruosztályokra, külön a nem tartányos, majd azt követően a tartányos szállításra.

Az ADR szerint a veszélyes áruk osztályai a következők

1. osztály Robbanóanyagok és tárgyak
2. osztály Gázok
3. osztály Gyúlékony folyékony anyagok
4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanó anyagok
4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok
4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
5.1 osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
5.2 osztály Szerves peroxidok
6.1 osztály Mérgező anyagok
6.2 osztály Fertőző anyagok
7 osztály Radioaktív anyagok
8 osztály Maró anyagok
9 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

A tanfolyamon való részvétel feltételei

  • Betöltött 20 életév
  • 2 éves „B” kategóriás jogosítvány (nem tartányos képzés esetén)
  • 2 éves „C” kategóriás jogosítvány (tartányos képzés esetén)

A bizonyítvány érvényességi ideje 5 év, mely a lejárat előtt ismeretfelújító vizsgával hosszabbítható meg. Lejárat után újra alapvizsgát kell tenni!

Tanfolyamdíjak

ADR 2-9 Tandíj Írásbeli vizsgadíj Gyakorlati vizsgadíj Szóbeli vizsgadíj Összesen
Á NT 2-9 Gy I. Gy II.    
Alap 54 000 3 000 3 000 5 000 5 000 X 70 000
Felújító 54 000 3 000 3 000 X X X 60 000
NT1 Tandíj Írásbeli vizsgadíj Gyakorlati vizsgadíj Szóbeli vizsgadíj Összesen
NT1   NT1      
Alap 55 000 3 000 X 5 000 X X 63 000
Felújító 50 000 3 000 X X X X 53 000
NT7 Tandíj Írásbeli vizsgadíj Gyakorlati vizsgadíj Szóbeli vizsgadíj Összesen
        NT7  
Alap 55 000 X X X X 3 000 58 000
Felújító 50 000 X X X X 3 000 53 000
T 2, 3, 5.1-9 Tandíj Írásbeli vizsgadíj Gyakorlati vizsgadíj Vezetés Összesen
T2 vagy T3 vagy T5.1-9 T2+T3 T3+T5.1-9 T2+T5.1-9 T2, T3, T5.1-9 T2 vagy T3 vagy T5.1-9 T2+T3 T3+T5.1-9 T2+T5.1-9 T2, T3, T5.1-9    
 Alap 1 tartány 39 000 6 000 X X 5 000 X X 10 000 60 000
2 tartány 41 000 X 9 000 X X 10 000 X 10 000 70 000
3 tartány 43 000 X X 12 000 X X 15 000 10 000 80 000
 Felújító 1 tartány 39 000 6 000 X X X X X X 45 000
2 tartány 41 000 X 9 000 X X X X X 50 000
3 tartány 43 000 X X 12 000 X X X X 55 000