Utánképzés - Békéscsaba

Tájékoztató a közúti vezetők utánképzéséről

Magura Hungary Kft. Autósiskola | Békéscsaba és Békés megye

A közúti közlekedésről szóló (módosított) 1988. évi I. törvény írja elő kötelezően az utánképzést azoknak, akiket a bíróság közlekedési bűncselekmény miatt a közúti járművezetéstől eltiltott, vagy akiknek a vezetői engedélyét a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt hozott határozata alapján legalább 6 hónapra visszavonta.

Az utánképzésre jelentkezéskor minden ügyfél hozza magával: a kötelezés alapjául szolgáló határozatot, bírói ítéletet, végzést (amelyből kitűnik, hogy mikor, miért és mennyi időre vonták vissza vezetői engedélyét). A vezetői engedély érvényességéről szóló igazolást (amely tartalmazza, hogy egészségügyi szempontból mely időtartamra és milyen korlátozással alkalmas), személyi igazolványát vagy egyéb olyan személyazonosságát igazoló okmányát, amelyből a személyazonosságára és lakhelyére vonatkozó adatok egyértelműen megállapíthatóak (útlevél, katonai igazolvány, személyazonosító igazolvány, stb.), valamint a feltárás díját (attól függően, hogy milyen járműkategóriával történt az esemény).

Nemzetközi kategóriák:  
A járműkategória 15.440 Ft
AK járműkategória 14.810 Ft
A1 járműkategória 14.710 Ft
B járműkategória 18.220 Ft
BE járműkategória 19.335 Ft
C járműkategória 25.615 Ft
CE járműkategória 29.315 Ft
C1 járműkategória 23.010 Ft
C1E járműkategória 24.490 Ft
D járműkategória 27.610 Ft
D1 járműkategória 20.515 Ft
D1E járműkategória 20.940 Ft
Nemzeti kategória:  
K, M, T járműkategória 11.500 Ft

A jelentkezés időpontja: amikor az ügyfél a feltárás díját pénztárunknál befizeti.
A rendelet értelmében az utánképzést a jelentkezéstől számított 60 napon belül be kell fejezni.
A jelentkezés alkalmával megtörténik az adat-felvételezés, és az ügyfél tudomást szerez a feltárás időpontjáról és helyéről.

A feltáráson résztvevő személy vezetésre képes állapotban jelenjen meg a személyazonosságát igazoló okmányával!

A feltárás menete

  • A közlekedési jogszabályok és a járművezetés elmélete tárgykörből számítógépes elméleti feltáráson kell részt venni. Megoldására 50 perc fordítható.
  • A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak a feltárása vezetési próbán történik, ennek időtartama legfeljebb 50 perc.
  • A pszichológiai feltárás időtartama szintén 50 perc.

E három tárgykörben a feltárás egymás után történik, ezért 3 óra aktív részvételt igényel.

A feltáró csoport ezután összeül és a rendelkezésre álló információk alapján (melyben a kötelezés alapjául szolgáló határozat is szerepel) dönt, hogy az utánképzési programok közül a kötelezett problémájának megoldását melyik program szolgálja leghatékonyabban.

Az ügyfél a feltárás eredményéről -besorolásáról- még aznap tudomást szerez, így lehetősége van arra, hogy a program díját azonnal befizesse és a foglalkozások időpontjáról és helyéről tájékozódjon. Ezzel lerövidítheti az “átfutási időt” (60 nap) és fölöslegesen nem kell beutaznia.

A programok tartalma

I. program:

A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás.

időtartama: 6 óra két foglalkozásból áll, + elméleti vizsgával zárul.
díja:   40.250 Ft, pótvizsgadíj: 5.750 Ft

II. program: “B” kategória esetén

A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak és hibáinak megszün­tetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás.

időtartama: 7 óra négy foglalkozásból áll, + gyakorlati vizsgával zárul.
díja:   53.760 Ft, pótvizsgadíj: 6.720 Ft

III. program:

A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás.

időtartama: 12 óra két foglalkozásból áll.
díja:   69.000 Ft

IV. program:

Magatartásformálás

időtartama: 25 óra öt foglalkozásból áll.
díja:   143.750 Ft

V. program:

Az “enyhén ittas vezetők” foglalkozása.

időtartama: 7 óra egyszerre megtartva.
díja:   40.250 Ft

E program a jogszabály meghatározása alapján önállóan nem alkalmazható.

Kapcsolt programok díjai:

 

 

V + I. program

V + II. program

V + III. program

80.500 Ft

100.730 Ft (“B” kat.-nál)

109.250 Ft

VI. program:

A “közepesen ittas vezetők” foglalkozása.

időtartama: 15 óra három foglalkozásból áll.
díja:   86.250 Ft

VII. program:

A “súlyosan ittas vagy visszatérően ittas vezetők” foglalkozása.

időtartama: 25 óra öt foglalkozásból áll.
díja:   143.750 Ft

Figyelem!

A 139/1991.(X.29.)Kormányrendelet alapján nem adható ki igazolás, illetőleg bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg.
A program elvégzése után egy meghatározott időpontban az igazolás átvehető, ezt az eljáró hatósághoz kell eljuttatni az eltiltás lejárta után.
Utánképzésre lehet jelentkezni leghamarabb a határozat jogerőre emelkedése után, de legkésőbb az eltiltás lejárta előtt 60 nappal.

A jelentkezés helye

Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Békéscsabai Iroda

H-5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. B” épület, “Vizsga- és Utánképzési ügyintézés” ablaknál

Ügyfélfogadási idő

hétfő-szerda
 
de. 8.30 – 12.00 óráig
du. 13.00 – 15.00 óráig
csütörtökön-pénteken de. 8.30 – 12.00 óráig
pénztári órák 8.00 – 12.00 óráig
ha van délután ügyfélfogadás: 13.00 – 14.30 óráig

Telefonszám

66/549-340