GKI árufuvarozói és személyszállítási szaktanfolyam

Tájékoztató a GKI árufuvarozói és személyszállítási szaktanfolyamokról

Magura Hungary Kft. Autósiskola | GKI szaktanfolyam | Békéscsaba és Békés megye

Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI)

Az Európai Unió közúti biztonsági irányelvei szerint a hivatásos autóbuszvezetőknek 2008. szeptember 9-ét követően, a hivatásos tehergépkocsi-vezetőknek 2009. szeptember 9-ét követően a közúti közlekedési szolgáltatói tevékenységük végzéséhez meg kell szerezniük a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt. Ezzel igazolják, hogy rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és képességekkel. A GKI igazolvány felváltja a nemzetközi és belföldi szolgáltatói igazolványt.A GKI igazolvány megszerzéséhez a friss jogosítvánnyal rendelkezőknek és akiknek még nem volt szolgáltatói igazolványuk, azoknak alapképzettséget, a szolgáltatói igazolványuk megújítását igénylőknek továbbképzettséget kell szerezniük.

Autóbuszvezetőknek

Akik eddig még nem rendelkeztek személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal, vagy friss 2008. szeptember 9. után kiállított jogosítvánnyal rendelkeznek, azoknak alapképesítést adó vizsgát kell letenniük. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.

Azoknak, akik rendelkeznek személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal, de az hamarosan lejár, továbbképző szaktanfolyamon kell részt venni és eredményesen vizsgázni. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság helyileg illetékes igazgatósága által elismert GKI továbbképzési szaktanfolyamon kell részt venni, és a hozzá tartozó vizsgákat sikeresen letenni. A csak belföldi személyszállítói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező autóbuszvezetők 2013. szeptember 10-éig kaptak haladékot a továbbképzési képesítés megszerzésére. Az után külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúti közlekedési személyszállítói szolgáltatást végezni.

Tehergépkocsi-vezetőknek

Akik eddig még nem rendelkeztek árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal, vagy friss (2009. szeptember 9. után kiállított) jogosítvánnyal rendelkeznek, azoknak alapképesítést adó vizsgát kell letenniük. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala által szervezett elméleti és gyakorlati vizsgát kell sikeresen elvégezniük.

Azoknak, akik rendelkeznek árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal, de az hamarosan lejár, továbbképző szaktanfolyamon kell részt venniük és eredményesen vizsgázniuk. Az igazolvány megszerzéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatóság helyileg illetékes igazgatósága által elismert GKI továbbképzési szaktanfolyamon kell részt venni, és a hozzá tartozó vizsgákat sikeresen letenni. A csak belföldi árufuvarozói szolgáltatói igazolvánnyal rendelkező tehergépkocsi-vezetők 2014. szeptember 10-éig kaptak haladékot a továbbképzési képesítés megszerzésére. Utána külföldön és belföldön egyaránt már csak a GKI igazolvánnyal lehet közúti közlekedési árufuvarozói szolgáltatást végezni.

A GKI képzés (jogosítvány) jellege

A GKI tanfolyam államilag és az Európai Unió tagállamaiban elismert szaktanfolyami képzettséget tanúsító jogosítványt ad. Az Európai Uniós tehergépkocsi-vezető tanfolyam alapképesítés vagy továbbképzésiképesítés megszerzésére készít fel.

Módszertani útmutató a tehergépkocsival és járműszerelvénnyel végzett közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá áruszállítás végzéséhez előírt gépjárművezetői szakvizsgák és vizsga-előkészítő szaktanfolyamok szervezésére és lebonyolítására

Elméleti
  A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Előírások alkalmazása Egészségügyi, közúti közlekedés és környezeti biztonság, szerviz, logisztika “A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés”, “Előírások alkalmazása”, “Egészségügyi, közúti közlekedés és környezeti biztonság, szerviz, logisztika” kiegészítő ismeretek Esettanulmány
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga 40 40 40   120
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési különbözeti vizsga 40* 120
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés Tehergépkocsi-vezetői GKI szaktanfolyami vizsga 40 40 40
Tehergépkocsi-vezetői GKI szaktanfolyami különbözeti vizsga 40*
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítés Összevont autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga 40 40 40 40** 120***
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés Összevont GKI szaktanfolyami vizsga 40 40 40 40****

* A vizsgatárgy a tehergépkocsi-vezetéssel kapcsolatos kérdéseket tartalmaz a három meghatározott ismeretanyagból
** A vizsgatárgy az autóbuszvezetéssel kapcsolatos kérdéseket tartalmaz a három meghatározott ismeretanyagból
*** A vizsgatárgy autóbuszvezetéssel és tehergépkocsivezetéssel kapcsolatos kérdéseket egyaránt tartalmaz
**** A vizsgatárgy az autóbuszvezetéssel kapcsolatos kérdéseket tartalmaz a három meghatározott ismeretanyagból

Gyakorlati
  Járművezetés a közúti forgalomban A Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítés Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga 60 30 30
Tehergépkocsi-vezetői alapképesítési különbözeti vizsga 60 30 30
Tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés Tehergépkocsi-vezetői GKI szaktanfolyami vizsga
Tehergépkocsi-vezetői GKI szaktanfolyami különbözeti vizsga
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítés Összevont autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői alapképesítési vizsga 60+60***** 30+30***** 30+30*****
Autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítés Összevont GKI szaktanfolyami vizsga

***** A gyakorlati vizsgák két-két vizsgatárgy

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság

Vizsgadíjak

Elméleti és szóbeli vizsga vizsgatárgyanként 3 000,- Ft
Esettanulmány 8 000,- Ft
Speciális tanpályán vezetés 4 700,- Ft
Vizsgák forgalmi vezetési gyakorlata 9 200,- Ft
Járművezetéssel nem járó gyakorlati vizsgák kategóriánként és vizsgatárgyakként 5 000,- Ft
A gépjárművezetői képesítési igazolvány, a gépkezelői jogosítvány, az ADR képesítéshez kapcsolódó gyakorlati vizsgák vizsgatárgyanként 5 000,- Ft

Eljárási díjak

Gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 9 900,- Ft
Gépkezelői jogosítvány kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 3 300,- Ft
Egyéb igazolványok, bizonyítványok kiadásának, cseréjének, pótlásának díja 4 700,- Ft

Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság