Tájékoztató járművezető-képző tanfolyamokról

A képző szerv megnevezése: Magura Hungary Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Magura Hungary Kft.
A képző szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Magyar utca 7/1/10.
A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
A cégbírósági bejegyzés, engedély száma: 04-09-005111
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 04-0056-06
Program akkreditációs lajstromszám: PLH-596
Intézmény akkreditációs lajtsomszám: AL-1931
Iskolavezető neve: Magura István
Ügyfélfogadás helye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u.11.
(TIBO Kereskedőudvar)

 • személyesen:
  ügyfélfogadási időben, hétfőtől-péntekig 8-16-ig
 • telefonon:
  Magura Autósiskola: 20/944-8000
  Magura István iskolavezetőnél: 20/955-1000
Telephelyek címe, telefonszáma: Magura Hungary Kft.
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 11. sz.
20/944-7000

KEVIÉP KFT
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út.20.sz.
66/322-423

A felnőttképzéshez kapcsolódó térítésmentes szolgáltatások

Sorsz. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése A felnőttképzési szolgáltatások azonosítója
1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és figyelembevétele 00000091
2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 00000093

A felvétel módja

A felvétel írásban történik az aktuális jogszabályokban, Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban NKH) szabályzatokban (Bizonylati Album) előírt formanyomtatványon, melyhez csatolni kell:

 • az adott kategóriára előírt anyagokat,
 • legalább az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítványt.
 • A tanfolyamra az vehető fel, aki megfelel a jogszabályokban előirt egészségügyi, közbiztonsági, életkori és pályaalkalmassági feltételeknek és ezt igazolja.
 • AM nemzetközi kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz,
 • K nemzeti kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz,
 • AM és K kategótiákhoz a tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltétele az írni, olvasni tudás.
 • A1, A2, A, B, B+E nemzetközi kategóriák 1-es csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat,
 • C, C+E, D 2-es orvosi csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat,

Munkavállaláshoz:

 • C, C+E kategória esetén legalább PÁVIII, vagy PÁVII, és GKI tehergépjárművezetői vizsga,
 • D kategória esetén munkavállaláshoz PÁVII, és GKI autóbuszvezetői vizsga,

A vizsgaigazolás kiadását az NKH végzi, valamennyi sikeres vizsga után egy-két nappal. Az egészségügyi tanfolyamokat, vizsgákat, és az igazolások kiadását a Magyar Vöröskereszt végzi (Békéscsaba, Bajza utca, 15. szám). Elsősegély nyújtási vizsga alól mentesül a legalább azzal egyenértékű, vagy magasabb végzettség igazolása.

Mentesség a különböző vizsgák alól

A mentességről a Képző Szerv köteles a Tanuló számára a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján tájékoztatást nyújtani és az Iskolavezető a benyújtott okmányok alapján a mentességet biztosítja.

Választható gépjármű típusok

Kategória Típus Oktató
AM
A1
A2
A
SUNDIRO XDZ50
KEWAY SPEED
HONDA CBF
HONDA DEVILE
Kesiár Tamás
Kis Gábor Sándor
 
 
B
 
 
 
 
 
PEUGEOT 206
SUZUKI SWIFT
 
RENAULT SCENIC
KIA
TOYOTA YARIS
Szabó Ferenc
Kesiár Tamás
Kis Gábor Sándor
Bazsó Imre Csaba
Krizsán János
Gonda Zsuzsanna
B+E
C,
C+E,
D
 
 
 
CITROEN JUMPER
IVECO120
IVECO150
IKARUS 256.50
 
 
 
Magura István
Szabó Ferenc
Kaszai Gyula
Gál József
Gonda Zsuzsanna
Péli János
Uhrin Róbert

A tanuló áthelyezése és az erről szóló igazolások kiadása nyolc munkanapon belül történik. A tanulónak csak az addig leadott órákat kell kifizetni.

A szakoktatók éves továbbképzését és vizsgáztatását az országos hatáskörrel rendelkező Budapesti Műszaki Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola végzi. Ezzel biztosítja a szakoktatók naprakész felkészültségét.

A képzőszerv felügyeletét és ellenőrzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Békés Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelősége,(Békéscsaba, Szarvasi út 107.) végzi.

A Képző Szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a jogszabályokban előírt időtartamig. Ezt követően a Képző Szerv az adatokat megsemmisíti.

Mint képző szerv – a képzési szolgáltatás felelőse – a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom. A megfelelő kategóriára képzési engedéllyel rendelkezem.

A Képző Szerv szerződésszegése esetén a Tanulót az általa befizetett tanfolyamdíj teljes egészében megilleti. Amennyiben a Képzőszerv saját hibájából foglaltakat az általa vállalt határidőig teljesíteni nem tudja, ez esetben köteles a Tanuló által a Képzőszerv részére befizetett költség teljes visszatérítésére. A tanuló szerződésszegése esetén a tanfolyamdíj a leadott órák arányában térítendő vissza.

Tanuló vizsgákra csak a kötelező órák teljesítése (vagy pótlása) esetén bocsátható.

A tanulók jogai

 • Saját maga, vagy a törvényes képviselő útján, a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon.
 • A tanulmányi szerződést felbontsa.
 • A meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tsanórákban megkapja.
 • Szakoktatót és járművet válasszon, ill. igénye szerint cseréljen.
 • Díj ellenében pótórákat vegyen. Képző szervtől hivatalosan kiállított igazolást kapjon áthelyezés, vagy szerződésbontás esetén.
 • A képzését a vonatkozó előírások keretein belül szüneteltesse.
 • Az iskolavezetőnél, felügyeleti szervnél észrevételt, panaszt tegyen.
 • Az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja.
 • A befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon.
 • Eldöntse, a gyakorlati oktatás során másik tanuló, szakoktató jelölt beülhet-e az oktató autóba.
 • A kötelezően előírt óraszámok után vizsgára bocsátását kérje.8-16-ig

A tanuló kötelezettsége

 • Az elfogadott és aláírt szerződés egy példányát a képző szervnek leadja.
 • A pontosan és hibátlanul kitöltött jelentkezési lapot mellékleteivel együtt a képző szervnek leadja.
 • A szolgáltatási díjat a tájékoztatóban meghatározott módon előre megfizesse (ennek elmaradása esetén az oktatást és a vizsga feltételeit az iskolavezető megtagadhatja.)
 • A kategória meghatározott óraszámait hiánytalanul meghallgassa, ill. levezesse.
 • Hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja.
 • Az oktatás és vizsga rendjét ne zavarja meg, ill. megfelelő öltözetben jelenjen meg az oktatáson és a vizsgán.
 • Nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól, a gyakorlati oktatás és vizsga során.
 • Az oktatáson és a vizsgákon az előírt időpontban pontosan, és minden esetben józan, kipihent állapotban jelenjen meg, és tudásáról számot adjon.
 • Motoros oktatásra az előírt felszerelésben köteles megjelenni.
 • A vizsgákon személyét hitelt érdemlően igazolja (személyi igazolvány vagy útlevél), és magával hozza a vizsgalapot, meglévő vezetői engedélyét, előírt szemüvegét, pótszemüvegét, stb.
 • A gépjárművezetés oktatása és vizsgája során a 24/2005 GKM rendelet szerinti feltételeket betartsa.

A vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadását bármelyik okmányirodában kérheti, az NKH által kiadott igazolással.

Életkori feltételek

Kategória Tanfolyamra való felvétel Vizsgára bocsátás életkori feltétele
AM   

 

13 év 6 hónap   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

13 év 9 hónap   

14 év

A1   

 

15 év 6 hónap   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

15 év 9 hónap   

16 év

A1-B-vel   

 

17 év   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

    

 

A2   

 

17 év 6 hónap   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

17 év 9 hónap   

18 év

A2-A1-el   

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

18 év   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

-----------------   

 

A2-A1-el   

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

18 év   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

    

 

A   

 

23 év 6 hónap   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

23 év 9 hónap   

24 év

A-A1-el   

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

------------------   

 

A-A2-vel   

(A2 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

------------------   

 

A-A1-el   

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

24 év   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

    

 

A-A2-vel   

(A2 megszerzésétől 2 éven túl)

20 év   

 

Elméleti   

Járműkezelés és forgalom

    

 

B   

 

16 év 6 hónap   

 

Elméleti   

Forgalom

16 év 9 hónap   

17 év

B+E   

(Érvényes B kat. és nem kezdő vez. eng.)

 

20 év 6 hónap   

 

 

Elméleti   

BÜ.

Rutin és forgalom

17 év 9 hónap   

18 év

 

C   

(Érvényes B kat.)

 

20 év 6 hónap   

 

 

Elméleti   

BÜ.

Rutin és forgalom

20 év 9 hónap   

21 év

 

C+E   

(Érvényes C kat. és nem kezdő vez. eng.)

 

20 év 6 hónap   

 

 

Elméleti   

BÜ.

Rutin és forgalom

20 év 9 hónap   

21 év

 

D   

(Érvényes B, C kat. vez. eng.)

 

23 év 6 hónap   

 

 

Elméleti   

BÜ.

Rutin és forgalom

23 év 9 hónap   

24 év

 

Nem kezdő vezetői engedély = 2 éves nemzetközi kategóriás vezetői engedély

Tanfolyamok árai és a vizsgadíjak

Kate-
gória
Elmélet (Ft) Gyakorlat képzőszerv motorjával
(Ft)
Elm. és gyak. tanf. díj képzőszerv motorjával
(Ft)
Vizsgadíj
(Ft)
Összesen képzőszerv motorjával
(Ft)
Gyakorlat
saját
motorral
(Ft)
Összesen
saját
motorral
(Ft)
AM 30.000 12 x 4.300 = 51.600 81.600 E.:
J.:
F.:
4.600
3.600
3.600
93.400 12 x 3.300 = 39.600 81.400
A1 30.000 18 x 4.500 = 81.000 111.000 E.:
J.:
F.:
4.600
4.700
11.000
131.300 18 x 3.500 = 63.000 113.300
A1
B-vel
20.000 3 x 4.500 = 13.500 33.500 E.:
J.:
F.:
4.600
---
11.000
49.100 3 x 3.500 = 10.500 46.100
A2 30.000 18 x 4.500 = 81.000 111.000 E.:
J.:
F.:
4.600
4.700
11.000
131.300 18 x 3.500 = 63.000 113.300
A2
A1 két éven belüli KRESZ
14 x 4.500 = 63.000  63.000  E.:
J.:
F.:
-
4.700
11.000
78.700 14 x 3.500 = 49.000 64.700
A2
A1 két éven túl
30.000 10 x 4.500 = 45.000 75.000 E.:
J.:
F.:
4.600
4.700
11.000
95.300 10 x 3.500 = 35.000 85.300
A 30.000 28 x 4.500 = 126.000 156.000 E.:
J.:
F.:
4.600
4.700
11.000
176.300 28 x 3.500 = 98.000 148.300
A
AK vagy A2 két éven belüli KRESZ
- 14 x 4.500 = 63.000 63.000 E.:
J.:
F.:
-
4.700
11.000
78.700 14 x 3.500 = 49.000 64.700
A
AK vagy A2 két éven túl
30.000 10 x 4.500 = 45.000 75.000 E.:
J.:
F.:
4.600
4.700
11.000
95.300 10 x 3.500 = 35.000 85.300
A
A1 két éven belüli KRESZ
- 18 x 4.500 = 81.000 81.000 E.:
J.:
F.:
-
4.700
11.000
96.700 18 x 3.500 = 63.000 78.700
A
A1 két éven túl
30.000 12 x 4.500 = 54.000 84.000 E.:
J.:
F.:
4.600
4.700
11.000
104.300 12 x 3.500 = 42.000 92.300
Kate-
gória
Elmélet (Ft) Gyakorlat (Ft) Tanfolyamdíj
(elmélet + gyakorlat)
(Ft)
Vizsgadíj
(Ft)
Összesen
(Ft)
B 35.000 30 x 4.800 = 144.000 179.000 E.:
F.:
4.600
11.000
194.600
B+E 40.000 19 x 6.000 = 114.000 154.000 E.:
B.:
R.:
F.:
13.800
4.400
3.500
11.000
186.700
C 55.000 32 x 5.800 = 185.600 240.600 E.:
B.:
R.:
F.:
13.800
4.400
3.500
11.000
273.300
C+E 40.000 17 x 6.300 = 107.300 147.100 E.:
B.:
R.:
F.:
9.200
4.400
3.500
11.000
175.200
D 40.000 33 x 6.300 = 207.900 247.900 E.:
B.:
R.:
F.:
4.600
4.400
3.500
18.500
278.900

E. = Elméleti, J. = Járműkezelés, F. = Forgalom, B. = Bizt. üzem., R. = Rutin

A vizsgadíjak összegét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állapítja meg, mely összeget a képzőszerv részére kell befizetni, aki ezt átutalással továbbítja.

Vöröskeresztes vizsga (amennyiben szükséges) 10.000 Ft + 8.200 Ft

A befizetés módja: készpénz illetve átutalás

Iskolánkban részletfizetési kedvezmény is igényelhető a következő fizetési feltételekkel:

 • első részlet: 50.000 Ft jelentkezéskor
 • második részlet: elméleti vizsgák befejezésekor
 • harmadik részlet: rutin vizsga után, forgalmi órák megkezdése előtt.

Kedvezmények: Több kategória végzése után egyedi kedvezmények, további kategória esetén minimum 10.000 Ft az elméleti tanfolyamdíj kedvezmény

Tankönyv letéti díj: 5.000 Ft
Bü.: 3.000 Ft
Eü.: 3.000 Ft
Megjegyzés: a tanfolyamárak a szerződéskötéstől számított fél évig érvényesek!

Tantárgyak és óraszámok

Kat. Közlekedési ismeretek Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek A járművezetés elmélete Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés Kötelező minimum Vezetési és vizsgaórák
M 12   4     16 10+2
A1 14 4 4     22 16+2
A1 B-vel 1 1 1     3 2+1
A2 14 4 4     22 16+2
A 14 4 4     22 26+2
B 16 4 8     28 29+2
B+E 6 4 4 4 4 22 16+2+1
C 24 16 12 12 16 80 29+2+1
C+E 4 4 4   8 20 14+2+1
D 8 6 6   8 28 29+3+1

A tanfolyamok tanrendjének ismertetése a felvételkor, de legkésőbb az első foglalkozásokon kerül sor.

Elméleti tanfolyam létszáma: 1-32 fő

Tanfolyamra való beiratkozás a tanfolyam indításától számított 3 napon belül lehetséges.
Az elmulasztott órákat a tanfolyam végén pótolni kell. Ennek díja létszámtól függetlenül 1.000 Ft / óra / fő.
Elméleti tanfolyam végén a NKH által kiadott vizsgaprogram alapján házivizsgát kell tenni.

Az elméleti órák száma 4 x 45 perc, magasabb kategóriák esetén 2 x 4 x 45 perc.

A gyakorlati órák 50 percesek, melyek között 10 perc szünetet kell tartani.

A gyakorlati órák száma: alapoktatásban: 2, főoktatásban: 2+2, közben legalább 1 óra szünet. Gyakorlati pótórák szükségességének megállapítása a tanuló és az oktató megegyezése alapján történik, melynek díja az alapórával azonos.

Mutatószámaink 2018. III. negyedév - 2018. IV. negyedév:

A Közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX.2.) Korm. rendelet alapján. A tanulók fogyasztóvédelmi szempontból való védelme érdekében, a fogyasztóvédelmi mutatószámaink az alábbiak (azonosítószámunk: 3195):

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO)*
AM A1, A2, A összesítve B C
Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat Gyakorlat
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
- - - - 131,26 % 119,50 % 100,25 % 100,00 %
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)**
AM A1, A2, A összesítve
Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
- - - - 90,00 % - 70,00 % -
B C
Elmélet Forgalom Elmélet Forgalom
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
2018
3.
2018
4.
67,92 % 55,74 % 59,52 % 46,67 % 78,38 % 73,66 % 65,22 % 66,67 %
Képzési Költség (KK)***
Kategória Tanulók száma Átlagos képzési költség
AM - 81.400 Ft
A1 - 113.300 Ft
A2 - 113.300 Ft
A - 148.300 Ft
B - 194.600 Ft
B+E - 186.700 Ft
C - 273.300 Ft
C+E - 175.200 Ft
D - 278.900 Ft

* Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): százalékos arányban határozza majd meg, hogy a kötelező óraszámokon túl összesen hány tanóra szükséges átlagosan az adott intézménynél a forgalmi vizsga sikeres elvégzéséhez.
** Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): százalékos mértékben mutatja a képző szerv által lejelentett vizsgák számához képest a sikeres vizsgák számát (100% esetén az adott időszakban minden vizsgázó sikeresen vizsgázott).
*** Képzési Költség (KK) : kizárólag a tanulót (a tanulói szerződés alapján) terhelő, a vezetői engedély megszerzésére irányuló – felmentések, kedvezmények, akciók nélküli – költségelemek összegét tartalmazza. Ide érthető az oktatás díja, az egyszeri vizsgadíjak és a képző szerv változtatása esetén fizetendő összeg