MAGURA AUTÓSISKOLA - Békéscsaba és Békés megye

5600 BÉKÉSCSABA, KAZINCZY U. 11. SZ.

TELEFON: 20/944-7000, 20/944-8000

AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS - Békéscsaba és Békés megye

TÁJÉKOZTATÓ JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ TANFOLYAMOKRÓL

 
A képző szerv megnevezése: Magura Hungary Szállítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Magura Hungary KFT
A képző szerv székhelye: 5600 Békéscsaba, Magyar utca 7/1/10.
A cég formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
A cégbírósági bejegyzés, engedély száma: 04-09-005111
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 04-0056-06
Program akkreditációs lajstromszám: PLH-596
Intézmény akkreditációs lajtsomszám: AL-1931
Iskolavezető neve: Magura István
Ügyfélfogadás helye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u.11.
(TIBO Kereskedőudvar - térkép)
Telephelyek címe, telefonszáma: MAGURA HUNGARY KFT
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 11. sz.
20/944-7000

KEVIÉP KFT
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út.20.sz.
66/322-423
 

A FELNŐTTKÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK


Sorsz. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése A felnőttképzési szolgáltatások azonosítója

1.

Az előzetesen megszerzett tudás felmérése és figyelembevétele

00000091

2.

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

00000093


 

A FELVÉTEL MÓDJA


A felvétel írásban történik az aktuális jogszabályokban, Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban NKH) szabályzatokban (Bizonylati Album) előírt formanyomtatványon, melyhez csatolni kell:

 • az adott kategóriára előírt anyagokat,
 • legalább az általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítványt.

A tanfolyamra az vehető fel, aki megfelel a jogszabályokban előirt egészségügyi, közbiztonsági, életkori és pályaalkalmassági feltételeknek és ezt igazolja.

 • AM nemzetközi kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz,
 • K nemzeti kategóriákba tartozó jármű vezetése nem kötött orvosi alkalmassághoz,
 • AM és K kategótiákhoz a tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltétele az írni, olvasni tudás.
 • A1, A2, A, B, B+E nemzetközi kategóriák 1-es csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat,
 • C, C+E, D 2-es orvosi csoportú egészségi alkalmassági vizsgálat,

Munkavállaláshoz:

 • C, C+E kategória esetén legalább PÁVIII, vagy PÁVII, és GKI tehergépjárművezetői vizsga,
 • D kategória esetén munkavállaláshoz PÁVII, és GKI autóbuszvezetői vizsga,

A vizsgaigazolás kiadását az NKH végzi, valamennyi sikeres vizsga után egy-két nappal. Az egészségügyi tanfolyamokat, vizsgákat, és az igazolások kiadását a Magyar Vöröskereszt végzi (Békéscsaba, Bajza utca, 15. szám). Elsősegély nyújtási vizsga alól mentesül a legalább azzal egyenértékű, vagy magasabb végzettség igazolása.

 

MENTESSÉG A KÜLÖNBÖZŐ VIZSGÁK ALÓL


A mentességről a Képző Szerv köteles a Tanuló számára a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján tájékoztatást nyújtani és az Iskolavezető a benyújtott okmányok alapján a mentességet biztosítja.

 

VÁLASZTHATÓ GÉPJÁRMŰ TÍPUSOK


Kategória Típus Oktató

AM

A1

A2

A

SUNDIRO XDZ50

KEWAY SPEED

HONDA CBF

HONDA DEVILE

Kesiár Tamás

Kis Gábor Sándor

 

 

B

 

 

 

 

 

PEUGEOT 206

SUZUKI SWIFT

 

RENAULT SCENIC

KIA

TOYOTA YARIS

Szabó Ferenc

Kesiár Tamás

Kis Gábor Sándor

Bazsó Imre Csaba

Krizsán János

Gonda Zsuzsanna

B+E

C,

C+E,

D

 

 

 

CITROEN JUMPER

IVECO120

IVECO150

IKARUS 256.50

 

 

 

Magura István

Szabó Ferenc

Kaszai Gyula

Gál József

Gonda Zsuzsanna

Péli János

Uhrin Róbert


A tanuló áthelyezése és az erről szóló igazolások kiadása nyolc munkanapon belül történik. A tanulónak csak az addig leadott órákat kell kifizetni.

A szakoktatók éves továbbképzését és vizsgáztatását az országos hatáskörrel rendelkező Budapesti Műszaki Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola végzi. Ezzel biztosítja a szakoktatók naprakész felkészültségét.

A képzőszerv felügyeletét és ellenőrzését a NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG és a Békés Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelősége,(Békéscsaba, Szarvasi út 107.) végzi.

A Képző Szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékletein szereplő személyes és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a jogszabályokban előírt időtartamig. Ezt követően a Képző Szerv az adatokat megsemmisíti.

Mint képző szerv – a képzési szolgáltatás felelőse – a rendeletben meghatározott teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom. A megfelelő kategóriára képzési engedéllyel rendelkezem.

A Képző Szerv szerződésszegése esetén a Tanulót az általa befizetett tanfolyamdíj teljes egészében megilleti. Amennyiben a Képzőszerv saját hibájából foglaltakat az általa vállalt határidőig teljesíteni nem tudja, ez esetben köteles a Tanuló által a Képzőszerv részére befizetett költség teljes visszatérítésére. A tanuló szerződésszegése esetén a tanfolyamdíj a leadott órák arányában térítendő vissza.

Tanuló vizsgákra csak a kötelező órák teljesítése (vagy pótlása) esetén bocsátható.

 

A TANULÓK JOGAI


 • Saját maga, vagy a törvényes képviselő útján, a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon.
 • A tanulmányi szerződést felbontsa.
 • A meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban megkapja.
 • Szakoktatót és járművet válasszon, ill. igénye szerint cseréljen.
 • Díj ellenében pótórákat vegyen. Képző szervtől hivatalosan kiállított igazolást kapjon áthelyezés, vagy szerződésbontás esetén.
 • A képzését a vonatkozó előírások keretein belül szüneteltesse.
 • Az iskolavezetőnél, felügyeleti szervnél észrevételt, panaszt tegyen.
 • Az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja.
 • A befizetett szolgáltatási díjról nyugtát, számlát kapjon.
 • Eldöntse, a gyakorlati oktatás során másik tanuló, szakoktató jelölt beülhet-e az oktató autóba.
 • A kötelezően előírt óraszámok után vizsgára bocsátását kérje.
 

A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGE


 • Az elfogadott és aláírt szerződés egy példányát a képző szervnek leadja.
 • A pontosan és hibátlanul kitöltött jelentkezési lapot mellékleteivel együtt a képző szervnek leadja.
 • A szolgáltatási díjat a tájékoztatóban meghatározott módon előre megfizesse (ennek elmaradása esetén az oktatást és a vizsga feltételeit az iskolavezető megtagadhatja.)
 • A kategória meghatározott óraszámait hiánytalanul meghallgassa, ill. levezesse.
 • Hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja.
 • Az oktatás és vizsga rendjét ne zavarja meg, ill. megfelelő öltözetben jelenjen meg az oktatáson és a vizsgán.
 • Nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól, a gyakorlati oktatás és vizsga során.
 • Az oktatáson és a vizsgákon az előírt időpontban pontosan, és minden esetben józan, kipihent állapotban jelenjen meg, és tudásáról számot adjon.
 • Motoros oktatásra az előírt felszerelésben köteles megjelenni.
 • A vizsgákon személyét hitelt érdemlően igazolja (személyi igazolvány vagy útlevél), és magával hozza a vizsgalapot, meglévő vezetői engedélyét, előírt szemüvegét, pótszemüvegét, stb.
 • A gépjárművezetés oktatása és vizsgája során a 24/2005 GKM rendelet szerinti feltételeket betartsa.
 

A VEZETŐI ENGEDÉLY KIADÁSA


A vezetői engedély kiadását bármelyik okmányirodában kérheti, az NKH által kiadott igazolással.

 

ÉLETKORI FELTÉTELEK


Kategória Tanfolyamra való felvétel Vizsgára bocsátás életkori feltétele

AM

 

13 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

13 év 9 hónap

14 év

A1

 

15 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

15 év 9 hónap

16 év

A1-B-vel

 

17 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

A2

 

17 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

A2-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

18 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

-----------------

 

A2-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

18 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

A

 

23 év 6 hónap

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

23 év 9 hónap

24 év

A-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

------------------

 

A-A2-vel

(A2 megszerzésétől 2 éven belül)

24 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

------------------

 

A-A1-el

(A1 megszerzésétől 2 éven túl)

24 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

A-A2-vel

(A2 megszerzésétől 2 éven túl)

20 év

 

Elméleti

Járműkezelés és forgalom

 

 

B

 

16 év 6 hónap

 

Elméleti

Forgalom

16 év 9 hónap

17 év

B+E

(Érvényes B kat. és nem kezdő vez. eng.)

 

20 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

17 év 9 hónap

18 év

 

C

(Érvényes B kat.)

 

20 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

20 év 9 hónap

21 év

 

C+E

(Érvényes C kat. és nem kezdő vez. eng.)

 

20 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

20 év 9 hónap

21 év

 

D

(Érvényes B, C kat. vez. eng.)

 

23 év 6 hónap

 

 

Elméleti

BÜ.

Rutin és forgalom

23 év 9 hónap

24 év

 

Nem kezdő vezetői engedély = 2 éves nemzetközi kategóriás vezetői engedély

 

TANFOLYAMOK ÁRAI ÉS A VIZSGADÍJAK


Kate-
gória
Elmélet (Ft) Gyakorlat képzőszerv motorjával
(Ft)
Elm. és gyak. tanf. díj képzőszerv motorjával
(Ft)
Vizsgadíj
(Ft)
Összesen képzőszerv motorjával
(Ft)
Gyakorlat
saját
motorral
(Ft)
Összesen
saját
motorral
(Ft)

AM

30000

12x4000=48000

78000

E.:
J.:
F.:

4600
3600
3600

89800

12x3000=36000

77800

A1

30000

18x4000=72000

102000

E.:
J.:
F.:

4600
4700
11000

122300

18x3000=54000

104300

A1 B-vel

20000

3x4000=12000

32000

E.:
J.:
F.:

4600
---
11000

47600

3x3000=9000

44600

A2

30000

18x4000=72000

102000

E.:
J.:
F.:

4600
4700
11000

122300

18x3000=54000

104300

A

30000

28x4000=112000

142000

E.:
J.:
F.:

4600
4700
11000

162300

28x3000=84000

134300Kate-
gória
Elmélet (Ft) Gyakorlat (Ft) Tanfolyamdíj
(elmélet + gyakorlat)
(Ft)
Vizsgadíj
(Ft)
Összesen
(Ft)

B

35000

30x4500=135000

170000

E.:
F.:

4600
11000

185600

B+E

40000

19x5500=104500

144500

E.:
B.:
R.:
F.:

13800
4400
3500
11000

177200

C

55000

32x5500=176000

231000

E.:
B.:
R.:
F.:

13800
4400
3500
11000

263700

C+E

40000

17x6000=102000

142000

E.:
B.:
R.:
F.:

9200
4400
3500
11000

170100

D

40000

33x6000=198000

238000

E.:
B.:
R.:
F.:

4600
4400
3500
18500

269000


E. = Elméleti, J. = Járműkezelés, F. = Forgalom, B. = Bizt. üzem., R. = Rutin


A vizsgadíjak összegét az NFM állapítja meg, mely összeget a képzőszerv részére kell befizetni, aki ezt átutalással továbbítja.

Vöröskeresztes vizsga (amennyiben szükséges) 10000,- Ft + 7900,- Ft

A befizetés módja: készpénz illetve átutalás

Iskolánkban részletfizetési kedvezmény is igényelhető a következő fizetési feltételekkel:

 • első részlet: 50 000 Ft jelentkezéskor
 • második részlet: elméleti vizsgák befejezésekor
 • harmadik részlet: rutin vizsga után, forgalmi órák megkezdése előtt..

Kedvezmények:

Több kategória végzése után egyedi kedvezmények:

 • B kat.után C kat.elvégzése esetén az elméleti tanfolyamdíj 35 000 Ft helyett 25 000 Ft.
 • Egyéb kategória (A, E, D) elméleti tanfolyamdíja: 25 000 Ft helyett 15 000 Ft.

Tankönyv letéti díj: 5 000 Ft,

Bü.: 3 000 Ft,

Eü.: 3 000 Ft.

Megjegyzés: A tanfolyamárak a szerződéskötéstől számított fél évig érvényesek!

 

TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK


Kat. Közlekedési ismeretek Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek A járművezetés elmélete Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés Kötelező minimum Vezetési és vizsgaórák

M

12

 

4

 

 

16

10+2

A1

14

4

4

 

 

22

16+2

A1 B-vel

1

1

1

 

 

3

2+1

A2

14

4

4

 

 

22

16+2

A

14

4

4

 

 

22

26+2

B

16

4

8

 

 

28

29+2

B+E

6

4

4

4

4

22

16+2+1

C

24

16

12

12

16

80

29+2+1

C+E

4

4

4

 

8

20

14+2+1

D

8

6

6

 

8

28

29+3+1


A tanfolyamok tanrendjének ismertetése a felvételkor, de legkésőbb az első foglalkozásokon kerül sor.

Elméleti tanfolyam létszáma: 1-32 fő

Tanfolyamra való beiratkozás a tanfolyam indításától számított 3 napon belül lehetséges.

Az elmulasztott órákat a tanfolyam végén pótolni kell. Ennek díja létszámtól függetlenül 1 000/Ft/óra/fő.

Elméleti tanfolyam végén a NKH által kiadott vizsgaprogram alapján házivizsgát kell tenni.

Az elméleti órák száma 4x45 perc, magasabb kategóriák esetén 2x4x45 perc.

A gyakorlati órák 50 percesek, melyek között 10 perc szünetet kell tartani.

A gyakorlati órák száma: alapoktatásban: 2, főoktatásban: 2+2, közben legalább 1 óra szünet. Gyakorlati pótórák szükségességének megállapítása a tanuló és az oktató megegyezése alapján történik, melynek díja az alapórával azonos.

MUTATÓSZÁMAINK 2018. I. negyedév - 2018. II. negyedév:


A Közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX.2.) Korm. rendelet alapján. A tanulók fogyasztóvédelmi szempontból való védelme érdekében, a fogyasztóvédelmi mutatószámaink az alábbiak (azonosítószámunk: 3195):


Átlagos Képzési Óraszám (ÁKO)*

AM

A1, A2, A összesítve

B

C

Gyakorlat

Gyakorlat

Gyakorlat

Gyakorlat

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

-

-

-

-

111,37%

124,90%

100,39%

100,69%Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)**

AM

A1, A2, A összesítve

Elmélet

Forgalom

Elmélet

Forgalom

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

-

-

-

-

-

-

-

-

B

C

Elmélet

Forgalom

Elmélet

Forgalom

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

2018
1.

2018
2.

60%

46,43%

60%

49,15%

73,08%

70,41%

61,33%

79,31%Képzési Költség (KK)***

Kategória

Tanulók száma

Átlagos képzési költség

AM

-

79 800

A1

-

114 300

A2

-

132 300

A

-

182 300

B

-

185 600

B+E

-

177 200

C

-

263 700

C+E

-

169 100

D

-

272 000* Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): százalékos arányban határozza majd meg, hogy a kötelező óraszámokon túl összesen hány tanóra szükséges átlagosan az adott intézménynél a forgalmi vizsga sikeres elvégzéséhez.

** Vizsga Sikerességi Mutató (VSM): százalékos mértékben mutatja a képző szerv által lejelentett vizsgák számához képest a sikeres vizsgák számát (100% esetén az adott időszakban minden vizsgázó sikeresen vizsgázott).

*** Képzési Költség (KK) : kizárólag a tanulót (a tanulói szerződés alapján) terhelő, a vezetői engedély megszerzésére irányuló – felmentések, kedvezmények, akciók nélküli – költségelemek összegét tartalmazza. Ide érthető az oktatás díja, az egyszeri vizsgadíjak és a képző szerv változtatása esetén fizetendő összeg.

 

Szaktanfolyami képzést indítunk, amelynek vizsga időpontja:


2018.01.20. GKI, ADR, MV

2018.02.17. GKI, ADR

2018.03.17. GKI, ADR

2018.04.14. GKI, ADR

2018.05.12. GKI, ADR

2018.06.09. GKI, ADR

2018.07.07. GKI, ADR

2018.08.04. GKI, ADR

2018.09.01. GKI, ADR

2018.09.29. GKI, ADR

2018.10.27. GKI, ADR

2018.11.24. GKI, ADR

2018.12.15. GKI, ADR


Jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon a 20/944-7000, 20/944-8000 telefonszámokon.

 
 

Ma 2018. december 10.,
Judit névnapja van.

 

HÍREK